Restaurant, Take Away

OYSHI SUSHI VAJCIK

Grabenstrasse 26, Frauenfeld

Adresse

Grabenstrasse 26
8500 Frauenfeld

Kontakt

Michael Vajcik
OYSHI SUSHI VAJCIK
Grabenstrasse 26
8500 Frauenfeld
052 558 45 88

Kategorie

  • Take Away
  • Weitere Restaurants

Webcode

www.frauenfeld-kompakt.ch/1sYe9v